Ansvarsbegrænsning

I nedenstående skrift beskrives Sweet Emotions C/O Mannah for Sjælens` ansvarsbegrænsninger.
Sweet Emotions er i understående tekst omtalt som Mannah for Sjælen.
Når du går ind på Mannah for Sjælens hjemmeside – mannahforsjælen.dk og mannahforsjaelen.dk – accepterer du samtidig nedenstående ansvarsbegrænsningserklæring. Du bør derfor sætte dig nøje ind i erklæringen.

Mannah for Sjælen fraskriver sig ethvert ansvar for, at denne hjemmeside er fri for fejl, computer-vira, eller at der er adgang til hjemmesiden uden afbrydelser. Mannah for Sjælen kan endvidere ikke gøres ansvarlige for tab af data, skader som følge af f.eks. computer-vira, driftsforstyrrelser på brugerens eller tredjemands computer eller indirekte tab af enhver karakter.

Mannah for Sjælen forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel helt eller delvist at revidere hjemmesiden samt at tilbagekalde eller begrænse adgangen til dens indhold.
Indholdet på denne hjemmeside har udelukkende karakter af generel information. Brug af oplysningerne på hjemmesiden må ikke opfattes som professionel rådgivning eller bruges som erstatning herfor.

Mannah for Sjælen fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller undladelser på hjemmesiden og kan derfor ikke gøres ansvarlig for nogen skade – direkte eller indirekte – eller noget tab, der måtte være konsekvensen af brugen af eller forkert brug af dokumenter og det materiale eller
informationer på hjemmesiden.

Der garanteres ikke for rigtigheden af oplysninger på indholdet af andre hjemmesider, til hvilke der måtte henvises (fx via links), ligesom Mannah for Sjælen ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for indholdet af eller tekniske fejl eller vira og lignende på sådanne linkede hjemmesider.
Brugerens tilgåelse, downloads eller anden tilegnelse og anvendelse af information m.v., som er gjort tilgængeligt på hjemmesiden herunder via links til andre sider, sker på brugerens eget ansvar.